Menu
Košík 0
Nákupní košík je prázdný.
Cena celkem s DPH
Přejít do košíku
DOBRÉ PODLAHY

Indoor Air Comfort Gold a Greenguard Gold

Výrobky, které si pořídíte domů, uvolňují do okolí různé látky. Označují se jako těkavé látky (nebo prchavé), které se inhalací dostávají do organismu a je těžké se jim vyhnout. Proto je důležité pořizovat takové výrobky, u nichž jsou minimální emise.Certifikát Indoor Air Comfort Gold

Pozor! Volné těkavé látky se mohou uvolňovat i z přírodních materiálů. Ne všechny těkavé látky jsou ale škodlivé (patří mezi mě třeba i vypařovaná sůl z moře, která naopak na lidské zdraví působí příznivě).

Zkušební ústavy pro jednodušší orientaci na světovém trhu proto udělují certifikáty, které usnadňují orientaci v široké nabídce.

Indoor Air Comfort Gold

Eurofins Group je název mezinárodní skupiny laboratoří se sídlem v Lucemburku. Zájemcům poskytují analytické služby v rámci bezpečnosti, prověření původu a specifikace použitých surovin a látek.

Výrobky mají možnost získat certifikát Indoor Air Comfort Gold: znamená to, že emise produktu jsou v souladu s kritérii všech právních specifikací vydaných orgány v Evropské unii a jejích členskými státy. Certifikace zahrnují více, než testování: zohledňují interní programy kvality, audity, opakované testování.

Certifikát Indoor Air Comfort Gold kombinuje všechny nejpřísnější limity ve všech oblastech hodnocení.

Greenguard Gold

Se stejným cílem vznikl certifikát Greenguard Gold. Stojí za ním společnost UL Environment a funguje od roku 2011. Stala se autoritou v oblasti udržitelných materiálů a jejími limity Certifikát zdravotně nezávadných podlah - Greenguard Goldse řídí jak zákazníci, tak výrobci.

Také certifikát Greenguard Gold pomáhá s identifikací zdravotně nezávadných výrobků v oblasti stavebnictví a bydlení. Prověřuje množství volných těkavých látek a klade důraz na udržitelnost.

Aby výrobek získal certifikaci, musí splňovat limity v různých parametrech. Probíhá např. screening na více než 10 000 volných těkavých látek. Testy se opakují, probíhá kontrola kvality, a proto výrobky musí udržovat stanovené limity dlouhodobě.

Certifikovaný výrobek musí být vyroben s ohledem na životní prostředí, zavazuje se k možnosti použití v „zelených budovách“ a k udržitelné výrobě.